Full Width Slider - Jssor Slider, Carousel, Slideshow
Quản lý danh mục đầu tư có chỉ định
Quỹ thành viên Tập trung cổ phần hóa Việt Nam – VEFF
Quản lý danh mục đầu tư bằng tài sản
Cơ hội đầu tư Quỹ mở với PVFC Capital
Quỹ ETFs – cơ hội mới, khả năng triển khai
Bootstrap Slider

PVFC Capital là công ty quản lý quỹ chuyên biệt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Được thành lập vào giai đoạn đầu phát triển của ngành quản lý quỹ, PVFC Capital đóng vai trò kết nối các nhà đầu tư với các cơ hội đầu tư không chỉ trong lĩnh vực dầu khí năng lượng mà còn trong các ngành công nghiệp tiềm năng khác của Việt Nam. Chúng tôi tận dụng lợi thế từ quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để xây dựng danh mục đầu tư tối ưu cho các nhà đầu tư.

PVFC Capital mang lại giá trị cho các nhà đầu tư thông qua nghiệp vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp, được minh chứng bằng những thành quả đạt được trong hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư.
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chất lượng và dịch vụ quản lý đầu tư phù hợp với những yêu cầu cụ thể khác nhau của khách hàng. Hiện PVFC Capital đang quản lý tài sản có giá trị hơn 480 triệu đô la Mỹ dưới các hình thức đa dạng như quỹ đầu tư, tài khoản ủy thác, danh mục đầu tư.

 
VNIndex:
584.08 0.80 0.14%
VN30Index:
613.41 -0.49 -0.08%
HNXIndex: 83.31 -1.82 -2.13%
HNX30Index: 158.82 -3.72 -2.29%
  •  
  •  
  •  
  •  
  •